• en
  • tr

Innovative Technologies

Hazır Paketler

1. Verİmlİlİk Kontrol Yazılımları

İşletmelerin devlet kontrolündeki özel departmanları ile işletme personeline yönelik verimlilik kontrollerinin gerçekleştirildiği yazılımlardır.  Verimlilik Kontrol Yazılımları ile Ar-Ge personelinin çalışmasına ait kapsam-içi/kapsam-dışı hesaplamalarını kontrol edebilir, Personel Devam Kontrol Sistemi sayesinde işletme personelinin aylık ücret hesaplamaları yapılabilmektedir.

2. Yetkİ Kontrol Yazılımları

Kontrollü geçişin sağlanması istenen bölgelere özel olarak tasarlanmış yazılımlardır. Yetki Kontrol Yazılımları, üniversiteler, stadyumlar, işletmeler, kamu binaları, fuar alanları, konser organizasyonları gibi birçok farklı noktalarda kullanılabilmektedir.

3. Ödeme Sİstemlerİ

Kapalı devre kredi-kontör uygulamaları ile banka-POS entegrasyonu gerektiren uygulamalara ait yazılımlardır. Ödeme Sistemlerinde kampanya yapılabilmekte, grup mantığı ile tarifelendirme gerçekleştirilebilmektedir.